≡ Menu

Как са се хранели нашите предци?

Не е възможно да се говори само за палеодиета, тъй като през този период, преди около 2,3 милиона години, много диети са били променени. В резултат на климатичните промени и последвалата промяна на флората и фауната са се развили ловът и риболовът в тропическите зони както и по крайбрежията. Откриването на огъня и появата на кулинарното изкуство да правят храните по-лесно смилаеми (факт, датиращ преди около 300 000 години назад). До големи промени в начина на хранене и на живот води и изобретяването на ловни и риболовни принадлежности (около 50 000 години). Но въпреки всички настъпили промени, човекът, като всеяден, успява да оцелее.

Благодарение на работата на археолозите и палеоантрополозите днес се знае немалко за храненето на нашите предци. Данните са получени главно от анализа на фосилизирани изпражнения и анализ на костите, позволяващи да се определи съвсем точно времето и състава на храните, използвани през различните епохи. Тези проучвания са допълнени и конкретизирани от антропологическите изследвания на хранителните навици на древните жители.

Нашите предшественици са се хранели с растителни и животински продукти. По този начин те задоволявали своите нужди от протеини и мазнини за белтъчини и мазнини, и приемали по 100 грама въглехидрати всеки ден.

От около 2,3 милиона години до преди 300 хиляди години, нашите предци са се хранели със сурови храни, тъй като те все още не били открили огъня. Но не всички растителни продукти са били подходящи за храненето на човека, тъй като целулозата и лигнина, като основни структурни компоненти на растенията, са били несмилаеми за човешкия организъм. За да оцелеят, растенията произвеждали растенията произвеждат за оцеляването си “антихранителни” вещества, което ги защитавало от хищните животни.

За задоволяване на хранителните си нужди, човекът използвал плодове и така покривал нуждите си от въглехидрати и вода. Ядките и семената му осигурявали частично покриване на нуждите на липиди и протеини. Не еднократно прибягвали и към употребата на различни видове гъби, които разбира се консумирали сурови.

Преди да бъдат създадени оръжията и хората да започнат да ловуват, те са се хранели с гъсеници, червеи, охлюви, охлюви, насекоми, ракообразни, а понякога и с яйца и мед. Понякога употребявали за храна останките от разкъсаните животни – техните вътрешни органи, мозъка и гръбначния мозък (лесен за храносмилане дори в суров вид). При канибализма срещали известно затруднение с дъвченето и храносмилането на суровото месо. Затова с появата на огъня, настъпват огромни промени. Откритието прави възможно използването на голям брой растения и животни за храна на човека.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!