≡ Menu

Китайска чаена церемония

китайска чаена церемонияТрадицията на пиенето на чай в Китай води началото си от повече от едно хилядолетие. През това време са се появили много начини за приготвянето на чай, предназначени за поддържане на здравето и жизнеността на ума във всекидневния живот. Така се е появило не само пиенето на чай всеки ден, но също изисканите начини за изключителни случаи.

Тъй като пиенето на чай пораждало у човека възвишени и дори тържествени чувства, на Запад започнали да го наричат “церемония”. На китайски действието, свързано с пиенето на чай действие чай звучи подобно на “ЧА-И” което означава “изкуството на чай”. ГУНФУЧА се превежда като “чаено изкуство” и представлява истинско майсторство на приготвянето на чай.

Най-ранното споменаване на този термин в Китай е свързан с литературните есета на автора на династия Юан Мея от цинската династия и датира от 51 година. Юан Мей е пътувал в планините У-и. Там се спрял да си почине в един от местните манастири, където за да възстанови физическата си сила и да подобри състоянието на духа му предложили планински чай.

китайски чайГУНФУЧА създава специална атмосфера и изискано настроение. Обкръжаващите ви предмети по време на пиенето на чай, са приятни за очите, музиката гали слуха и чаеното действие включва различни детайли. Съответно, лицето, водещо церемонията е има важна роля за правилното движение на чай.

За чаената церемония се използват всички видове чай. Важното е участниците да имат възможността да се насладят на всички четири “функции” на чая – аромат, цвят, вкус и формата на листата. За да бъде по-пълно и по-дълбоко взаимодействието с чая, на чаените церемонии се използват специални прибори. На всеки човек се поднасят две чаши – висока тясна чаша (Сянбей), която е предназначена за възприемане на аромата и ниска широка купа (Пинъбей), за да се насладят на цвета и вкуса на чая.

чай китайска церемонияНай-често малките чаши се поставят върху поднос (Бейчжан). Той е удобен за наливане на чая и създава композиционно единство. По време на чаената церемония, освен чайник (Чаху) също се използва друг съд, наречен сливник (Чахал), което означава “Море от чай.” По формата си прилича на съд за мляко, използван в Европа при пиенето на чай. Обикновено те се поставят на чаената маса (Чапан). Чаят се залива с вряща вода. Първата заливка се използва за да измие праха от чая и да премахне аромата от предишния чай. Може би най-важният елемент е използваната за приготвяне на чая вода. Тя се загрява на открит огън, като е много важно да се улови подходящия момент за използването й.

На следващия етап настойката се излива в Чахал. От този съд чаят се разлива във високи чаши, от които се изсипва в в широки чашки. Високата чаша се поднася към носа и се вдишва аромата на напитката. След това се отпива и процедурата се повтаря, докато чаят не изгуби своя вкус и аромат. При повторно заливане, времето на престояване може да се увеличи. В промеждутъците може да се наблюдава метаморфоза, произхождаща с чаените листа.

Философската същност се състои във факта, че пиенето на чай не може да е продиктувано само от суета. След като действието започне, измерването на пространството се увеличава. Внезапно осъзнавате, че всичко, което се случва в живота е много по-значително.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Предишна страница:

Следваща страница:

error: Content is protected !!