≡ Menu

Подправки – същност и поява

Подправките са оставили в историята на човечеството много забележима следа. Без тях кулинарната ни култура щеше да бъде много по-бедна. Според археолозите човекът за първи път е пробвал да добави към своята храна различни листа и треви някъде преди около пет хиляди години и тогава е поставил началото на развитието на кулинарната култура, в която с течение на времето настъпва огромно развитие.

Подправки – същност и поява

Подправки – същност и поява

Първото писмено споменаване на подправките е на асирийските глинени плочки. Всички знаят за Великия път на коприната, по който освен тъкани, са се превозвали и скъпоценните подправки. Забогатяването на Венеция в миналото се дължи на това, че папата е позволил търгуването с мюсюлманските страни, въпреки че е съществувала строга забрана за търговията с останалата част от Европа.

Колумб и Васко да Гама са “открили” транспортни маршрути за подправките за цяла Европа. След като арабското влияние значително е отслабнало, все повече европейци са участвали в разделянето на пазарите на подправки помежду си. Всяка кулинарна култура е въвела използването на различни подправки.

С течение на времето подправките започват да бъдат все по-търсени, но тъй като предлагането им не било много голямо, те били много скъпи. Дори и днес цените им не са ниски, тъй като развитието на технологиите не им е повлияло особено.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!